Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Het proces waarin een fysieke persoon gelinkt wordt aan zijn digitale identiteit en zijn authenticatiemiddel is cruciaal om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. SURFsecureID is daarom zo ontworpen dat een token met zekerheid gekoppeld wordt aan de identiteit van de juiste gebruiker.

Het registratieproces van tokens (SMS, Tiqr, YubiKey) is op hoofdlijnen als volgt opgezet:

  1. Allereerst logt de gebruiker in op een Registratieportal met zijn instellingsaccount (username/password). In deze registratieportal selecteert de gebruiker zijn gewenste token (SMS, Tiqr of YubiKey), bewijst hij via e-mailverificatie dat hij inderdaad de geauthenticeerde gebruiker is die deze aanvraag doet en bewijst hij met een authenticatie dat hij controle heeft over het token. De gebruiker ontvangt daarna een activatiecode per e-mail.

  2. Vervolgens gaat de gebruiker fysiek langs bij een Service Desk om zijn token te laten activeren door een geauthoriseerde medewerker (RA). De RA logt middels sterke authenticatie in bij de RA Managementportal. Daar zoekt de RA de tokenregistratie van de gebruiker op in het systeem op basis van de activatiecode die de gebruiker mee brengt. Na een succesvolle authenticatie met het aangevraagde token door de gebruiker en een succesvolle ID-controle, wordt het token voor de gebruiker geactiveerd.

Op de volgende pagina's vindt u meer info over de inrichting van registratieproces.

  • No labels