Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Op deze pagina's staat informatie van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management-dienstverlening. 

Deze pagina's ... Elders op het web is nog de volgende informatie over de UKB-werkgroep te vinden:

  • Opdracht en samenstelling van de werkgroep op de UKB-website: https://www.ukb.nl/research-data Hier staan tevens de links naar (mede) georganiseerde landelijke bijeenkomsten over Research Data Management.
  • Informatie over RDM-beleid, RDM-trainingen en contactgegevens per instelling op de website van het Landelijk Coordinatiepunt RDM: https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Universiteit/Sitepages/Home.aspx (alternatieve route: op website https://www.lcrdm.nl/ navigeren naar "RDM Praktisch" en dan kiezen voor "RDM bij universiteiten").
  • Verslagen van de bijeenkomsten en de per bijeenkomst aangeleverde overzichten van activiteiten per instelling zijn beschikbaar voor de werkgroepleden via SURFdrive.

 

 

  • No labels