Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Op deze pagina's staat informatie van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management dienstverlening. 

Tijdens een eerste bijeenkomst in het najaar van 2014 hebben we een sessie gehouden om de rol van de universiteitsbibliotheken (UB's) in de dienstverlening specifiek te maken We willen in de werkgroep namenlijk de focus leggen op het delen van informatie over dienstverlening waar de UB's een belangrijke bijdrage aan leveren. En op die thema's willen we meerwaarde halen uit samenwerking tussen de UB's. Naast de UB's zijn natuurlijk ook de IT diensten, de Legal services (of academische zaken), onderzoekscholen  en andere partijen betrokken. De samenwerking met deze andere partijen wordt vooral binnen de instellingen opgepakt en valt buiten de werkgroep

Uit deze sessie kwam naar voren:

  • De bibliotheek is op dit moment het onderdeel waar de meeste diensten worden aangestuurd en ontwikkeld. 

  • Ook ICT, diensten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Globaal bekeken komen de volgende diensten redelijk consequent terecht bij organisatieonderdelen: zowel ideaal als werkelijk

 

Beleid RDM maken

Academische Zaken

Financiering RDM

Academische Zaken

Juridische zaken

Academische Zaken

Beleid ondersteunen

Bibliotheek

Data zoeken en vinden

Bibliotheek

Helpdesk + websites

Bibliotheek

Instructies rdm

Bibliotheek

Invullen DMP individuen

Bibliotheek

Template opstellen

Bibliotheek

Voorlichting

Bibliotheek

Aanbieden applicaties (o.a. labjournaals)

ICT Services

Beveiliging data

ICT Services

Ondersteunen applicaties

ICT Services

Opslag infrastructuur

ICT Services

Data analyse

Onderzoeksgroepen (faculteiten)

Data modellen en structuur bepalen

Onderzoeksgroepen (faculteiten)

Metadateren/documentatie

Onderzoeksgroepen (faculteiten)

Visualisatie

Onderzoeksgroepen (faculteiten)

  • No labels