Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

Op deze pagina's staat informatie van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management-dienstverlening. 

Deze pagina's bevatten voornamelijk de output van de werkgroep in de vorm van rapporten en presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de werkgroep en (mede) georganiseerde landelijke bijeenkomsten over Research Data Management.

Elders is nog de volgende informatie over de UKB-werkgroep te vinden:

 

 

  • No labels