Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2018

2 juli 2018

Themamiddag over Metadata en Interoperabiliteit

Presentaties:

  • Patrick Aerts (DANS & NLeSC) – Eerlijk is vals – FAIR principles in de praktijk
  • Maurice Vanderfeesten (VU) & Jolien Scholten (VU) – Metadataschema’s in de onderzoekspraktijk
  • Ben Schaap (WUR) - Access to Data for the Transformation of Agriculture: Opportunities & Implications
  • Erik Schultes (GO FAIR) - The GO FAIR approach to the practical implementation of data interoperability: The role of machine-actionable metadata

 

18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:

 

16 februari 2018

Themamiddag over AVG, Ethiek en DMP


2016

 


2015

 


2014

 


 

  • No labels