Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2018

18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:

 

16 februari 2018

Themamiddag over AVG, Ethiek en DMP


2016

 


2015

 


2014

 


 

  • No labels