Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Doelstelling

Er wordt veel gesproken over het belang van het schrijven van een datamanagementplan. Steeds vaker worden ook Nederlandse onderzoekers geconfronteerd met de verplichting om een datamanagementplan te schrijven, door hun financier of instelling. Er zijn al vele templates in omloop en er komen steeds nieuwe bij. De inventarisatie van de UKB werkgroep bevat meer dan 50 voorbeelden uit binnen- en buitenland. Hoe wordt het plan gebruikt in de praktijk? In deze breakoutsessie bekijken we het datamanagementplan vanuit het oogpunt van de instelling (Universiteit Wageningen), de financier (ZonMw) en de onderzoeker. Met behulp van voorbeelden en een aantal stellingen onderzoeken we waaraan een goed plan voldoet en hoe het optimaal kan worden benut door alle partijen.

Samenvatting

Volgt nog

Presentaties

Volgt nog

  • No labels