Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Dit is de homepage van de Research Data Wiki. In eerste instantie staan hier de resultaten van de Masterclass Research Data Management in Nederland, gehouden op 3 en 4 april te Maastricht.

Mocht u ook andere initiatieven hebben voor de Wiki, neem dan contact op met joeri.nortier@surf.nl.

  • No labels