Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Op deze pagina is straks meer informatie te vinden over de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement & Open Access

Voor meer informatie over het programma, zie het programmaboekje.

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies. Op een later tijdstip zal hier ook een uitgebreid verslag van de dag te vinden zijn.

Plenaire Presentaties

Opening en Stand van Zaken NWO - Franciska de Jong (NWO)

Stand van Zaken Horizon2020, Trends en Ontwikkelingen - Marjolein van Griethuysen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Stand van Zaken Datamanagement Internationaal - Peter Doorn (DANS)

Stand van Zaken Datamanagementbeleid bij de Universiteiten - Floor Frederiks (Universiteit Leiden)

De Overwegingen van een Onderzoeksfinancier bij Datamanagement - Margreet Bloemers (ZonMW)

 

Inventarisatie Gemaakte Afspraken; Conclusies; Identificatie Vervolgstappen

 

 

  • No labels