Child pages
  • Sessie 4: De onderzoeksdata-infrastructuur in Nederland
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Inhoud

Dat goed datamanagement om samenwerking tussen uiteenlopende partijen vraagt, is inmiddels wel duidelijk. Onderzoek, financiering en datadiensten zoeken elkaar steeds meer op. Vaak gaat het echter letterlijk om ‘zoeken’ naar passende diensten en expertise. Dit kan en moet beter.

In deze sessie krijgt u twee recente visualisaties van ‘de’ data-infrastructuur gepresenteerd, namelijk van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en van Research Data Netherlands (RDNL). Het NFU-model komt voort uit biomedisch onderzoek, terwijl het RDNL-model juist disciplineoverstijgend is. Beide modellen bestaan deels al in praktijk, maar ook die praktijk kan beter.

Daarom gaat u vervolgens met een panel het gesprek aan over vragen zoals:

  • Welk model – welke combinatie van diensten en verantwoordelijkheden – geeft houvast om de samenwerking op het gebied van de data-infrastructuur te bevorderen?
  • Wat gaat nu al goed, wat moet beter?
  • Wat of wie kan helpen om tot één effectieve data-infrastructuur te komen, die disciplinespecifiek te gebruiken is? En moeten we daar wel naar streven?

Presentaties

De presentaties van deze sessie volgen nog

Samenvatting

De samenvatting van deze sessie volgt nog

Organisatie

Marjan Grootveld (DANS), Axel Berg (SURFsara), Margreet Bloemers (ZonMw)

  • No labels