Child pages
 • Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Inhoud

Bij veel kennisinstellingen in Nederland (en elders) wordt momenteel gewerkt aan het opstellen en inrichten van een datamanagementbeleid. Aanleiding hiervoor zijn:

 1. Het landelijke debat over wetenschappelijke integriteit, ingegeven door fraudezaken met onderzoeksdata
 2.  Aanvullend beleid van onderzoeksfinanciers die in toenemende mate als voorwaarde voor subsidieverstrekking stellen dat onderzoeksdata van publicaties waar mogelijk voor hergebruik beschikbaar worden gesteld
 3.  De sterke toename van onderzoeksdata door technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag vanuit de wetenschap en samenleving over het gebruik van onderzoeksdata (bijvoorbeeld big data).

Kennisinstellingen zoeken naar wegen om grip te krijgen op de productie en het beheer van onderzoeksdata binnen de instelling. Aandachtspunten hierbij zijn: opslag en archivering van onderzoeksdata, data vindbaar,-herbruikbaar en toegankelijk maken, ondersteuning van onderzoekers en de richtlijnen en voorwaarden van onderzoeksfinanciers. Beleidsmakers, juristen, ICT- en informatiespecialisten werken hierbij vaak nadrukkelijk samen.

 • Terugkerende onderwerpen van gesprek bij het opstellen en uitvoeren van een datamanagementbeleid zijn:
 • Op welk(e) niveau(s) binnen een instelling is een databeleid nodig? Wat moet in het databeleid worden vastgelegd? Welke rollen en verantwoordelijkheden moeten worden belegd?
 •  Hoe kan de bewustwording bij faculteiten en onderzoekers voor datamanagement worden gestimuleerd?
 •  Hebben instellingen hun datamanagementbeleid expliciet afgestemd op de vereisten van onderzoeksfinanciers? Bijvoorbeeld voor het opstellen van datamanagementplannen?
 •  Wat zijn de randvoorwaarden voor dataopslag en adequaat databeheer binnen een instelling? Wat zijn de gevolgen voor de lokale of centrale data-infrastructuur van een instelling? Wie draait op voor de kosten?
 •  Ondersteuning van onderzoekers bij juridische aspecten van onderzoeksdata: wat wel mag, wat mag niet?

Presentaties

Policy RDMP at Wageningen University - Jacquelijn Ringersma (WUR)

Case Study Radboud Universiteit - Mijke Jetten (Radboud Universiteit)

Fostering Professionalism and Integrity in Research - Paul Plaatsman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Datamanagement en NWO - Christa Hooijer (NWO)

Samenvatting

De samenvatting van deze sessie volgt nog

Organisatie

Driek Heesakkers (UvA) en Saskia Franken (UU), m.m.v. Rob Grim (UvT), Cas Maessen (NWO), Jacquelijn Ringersma (WUR)

 • No labels