Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2018

2 juli 2018

Themamiddag over Metadata en Interoperabiliteit

Presentaties:


18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:


16 februari 2018

Themamiddag over AVG, Ethiek en DMP


201620152014
  • No labels