Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Work-in-progress space, to be published in the SCZ Public Space

 

Wat is de SCZ?

Simpel plaatje

 

 

Waarom heb je dat eigenlijk nodig/welke problemen lost het op 

Een typische gebruiker in het samenwerkingsscenario is een onderzoeker. Hij gebruikt een breed scala aan diensten, vaak aangeboden door andere onderzoeksinstellingen of publieke organisaties zoals Europese onderzoeksconsortia. Hij gebruikt soms zeer specifieke, maar voor het uitvoeren van zijn onderzoek erg nuttige diensten die alleen interessant zijn voor gebruikers uit zijn onderzoeksveld. Hij wenst dan ook zelf zeggenschap te hebben over welke diensten hij gebruikt en wil dat toegang tot nieuwe diensten direct is geregeld.

een flexible manier

veilig

hoe gebruik je bestaande componenten.

 

Behoefte aan enrolment/on-boarding flow, groepsmanagement, non-web SSO, 

Trajecten van instellingen:
 • Overzicht van trajecten
 • Veel overlap
 • Behoefte aan generieke oplossing -> SURF project
Het project
 • SCZ (ook uitleg naam)
 • Pilot deelnemers
  • UvA/HvA
   Deltares
   BBMRI
   TraIT/Lygature
   Aeneas
   YODA/U2Connect (iRODS)
   CLARIAH
   SURFsara Research Cloud project

High level architecture (pecl)

 

Project (translate to EN)

Goal

Doel van het SCZ fase 2 project is het in de praktijk toetsen van het SCZ ontwerp aan de use cases

 

SCZ fase 2 richt zich op:

 • Een grootste-gemene-deler dienst bouwen voor de use cases en pilots
 • Het opbouwen van de SCZ technische infrastructuur
 • Het opstellen van de SCZ policy
 • Het toetsen van de SCZ technische infrastructuur en policy aan de beschreven use cases
 • Ervaring opdoen met de SCZ middels pilot projecten met UvA/HvA, BBMRI (UMCs) en U2Connect (iRODS)

 

Deliverables

 

Wat willen we aan het einde van fase 2 weten / bereikt hebben?

 • MoSCoW lijst voor SCZ functionaliteit
 • Is SaToSa het juist proxy product?
 • Overwegingen voor verschillende tenancy modellen van COmanage (lokaal, SURF, eduTEAMS) en Proxy (single / multi)
 • Hoe voldoet de SCZ aan de wensen van de pilot partners? Verbeterpunten?

Deliverables:

 • SCZ technische infrastructuur met COmanage en SaToSa, inclusief beschrijving en handleiding op de wiki
 • Beschrijving van de policy
 • Voorstel voor vervolg; genoeg aanleiding voor dienst (in dat geval BM 0.7) of afbouw van pilots?
 • Per pilot project een beschrijving van het project, doel en resultaten, inclusief een door de pilot partner opgestelde evaluatie

Planning

Aug/Sep 2017: Inrichten pilotomgeving 

Okt/Nov 2017: Aansluiten backendsystemen 

Okt/Nov 2017: Inrichten en testen deployment-flows 

Okt-Dec 2017: Inrichten en finetunen toegang “externen”/”gasten”/etc 

Okt-Mei 2017, Pilots:

 • Toegang “gewone” gebruikers
 • Finetunen flows
 • Meer diensten aansluiten
 • Platform doorontwikkelen 

Juni 2018: Evaluatie en besluit over vervolg

Ongeacht besluit (Go of NoGo) worden pilot partners tot eind 2018 ondersteund

More information

Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen@surfnet.nl)

 • No labels