Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Work-in-progress space, to be published in the SCZ Public Space

 

Het probleem (PADI)

Diensten in het enterprisescenario zijn typisch campusbrede diensten, ingekocht door en aangeboden vanuit de eigen instelling en gebruikt door vrijwel iedereen. Het samenwerkingsscenario kenmerkt zich door veel grotere aantallen diensten, die slechts door een klein deel van de voltallige gebruikerspopulatie van een instelling vaak op basis van vrije keuze wordt gebruikt (bijvoorbeeld enkele onderzoeksgroepen).

Een typische gebruiker in het samenwerkingsscenario is een onderzoeker. Hij gebruikt een breed scala aan diensten, vaak aangeboden door andere onderzoeksinstellingen of publieke organisaties zoals Europese onderzoeksconsortia. Hij gebruikt soms zeer specifieke, maar voor het uitvoeren van zijn onderzoek erg nuttige diensten die alleen interessant zijn voor gebruikers uit zijn onderzoeksveld. Hij wenst dan ook zelf zeggenschap te hebben over welke diensten hij gebruikt en wil dat toegang tot nieuwe diensten direct is geregeld.

Behoefte aan enrolment/on-boarding flow, groepsmanagement, non-web SSO, 

Trajecten van instellingen:
 • Overzicht van trajecten
 • Veel overlap
 • Behoefte aan generieke oplossing -> SURF project
Het project
 • SCZ (ook uitleg naam)
 • Pilot deelnemers
  • UvA/HvA
   Deltares
   BBMRI
   TraIT/Lygature
   Aeneas
   YODA/U2Connect (iRODS)
   CLARIAH
   SURFsara Research Cloud project
 • High level architectuur
 • Deliverables
  • Producten
  • Dienstverlening
  • Support
 • No labels