Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Work-in-progress space, to be published in the SCZ Public Space

 

Wat is de SCZ?

Simpel plaatje

 

 

Waarom heb je dat eigenlijk nodig/welke problemen lost het op 

Een typische gebruiker in het samenwerkingsscenario is een onderzoeker. Hij gebruikt een breed scala aan diensten, vaak aangeboden door andere onderzoeksinstellingen of publieke organisaties zoals Europese onderzoeksconsortia. Hij gebruikt soms zeer specifieke, maar voor het uitvoeren van zijn onderzoek erg nuttige diensten die alleen interessant zijn voor gebruikers uit zijn onderzoeksveld. Hij wenst dan ook zelf zeggenschap te hebben over welke diensten hij gebruikt en wil dat toegang tot nieuwe diensten direct is geregeld.

een flexible manier

veilig

hoe gebruik je bestaande componenten.

 

Behoefte aan enrolment/on-boarding flow, groepsmanagement, non-web SSO, 

Trajecten van instellingen:
 • Overzicht van trajecten
 • Veel overlap
 • Behoefte aan generieke oplossing -> SURF project
Het project
 • SCZ (ook uitleg naam)
 • Pilot deelnemers
  • UvA/HvA
   Deltares
   BBMRI
   TraIT/Lygature
   Aeneas
   YODA/U2Connect (iRODS)
   CLARIAH
   SURFsara Research Cloud project

High level architecture (pecl)

 

Deliverables (pecl)

Tijdlijnen:

Aug/Sep Inrichten pilotomgeving 

Okt/Nov Aansluiten backendsystemen 

Okt/Nov Inrichten en testen deployment-flows 

Okt-Mei Pilot: ❖Toegang “gewone” gebruikers ❖Finetunen flows ❖Meer diensten aansluiten ❖Platform doorontwikkelen 

Okt-Dec Inrichten en finetunen toegang “externen”/”gasten”/etc 

Juni Evaluatie en besluit over vervolg

Pilot partners in ieder geval ondersteunen tot eind 2018

Producten

Dienstverlening

Support

 • No labels