Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Work-in-progress space, to be published in the SCZ Public Space

 

Het probleem (PADI)
 • onderzoekshoek
 • SC geen oplossing
 • behoeften van onderzoeksgroepen
Trajecten van instellingen:
 • Overzicht van trajecten
 • Veel overlap
 • Behoefte aan generieke oplossing -> SURF project
Het project
 • SCZ
 • Pilot deelnemers
 • High level architectuur
 • Dienstverlening
 • No labels