Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Changes:

  • SSH keys die gebruikers invoeren in COmanage zijn nu ook in de SAML-attributen beschikbaar
  • Koppeling naar Google opegschoond
  • de LdapFixedProvisioner genereert nu een ldapstructuur met posixAccount en posixGroup die bruikbaar is voor linuxsystemen
  • Inlog en consent is gerepareerd voor gebruikers met lange attributen
  • SAML metadata voor het platform is geschikt gemaakt voor eduGAIN
  • de SCZ is nu beschikbaar in eduGAIN, zodat buitenlandse IdPs kunnen aansluiten
  • Automatische builds zijn ingericht; zie https://travis-ci.org/SURFscz/SCZ-deploy/branches voor de laatste stand van zaken

 

  • No labels