Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Work-in-progress space, to be published in the SCZ Public Space

Waarom de Science Collaboration Zone (SCZ)?

Onderzoekers die (internationaal) willen samenwerken en aanbieders die onderzoeksfaciliteiten willen aanbieden aan samenwerkingsverbanden, lopen tegen een aantal uitdagingen aan die bij elke nieuwe samenwerking relatief veel energie kosten:

 • Er moet 'iets' geregeld worden om mensen uit te nodigen die toegang moeten hebben tot resources (invites, enrollment),
 • Er moet elke keer een manier worden gevonden voor het beheer van samenwerkingsgroepen,
 • Het daadwerkelijk federatief toegang geven van uitgenodigde mensen tot (vooral non-web-)resources (denk aan resources die via SSH benaderd moeten worden) kost nu vaak relatief veel tijd ('accountbeheer', provisioning etc),
 • Toegang geven tot een dienst aan niet-Nederlandse onderzoekers (via publicatie in eduGAIN) en mensen zonder edu-account ("gasten", b.v. van bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek) vergt relatief veel werk,
 • Bestaande structuren hebben beperkingen. SURFconext-voorbeeld: bij elke instelling zit een verantwoordelijke die per dienst afweegt of die wel of niet via SURFconext beschikbaar gemaakt moet worden, en o.a. regelgeving zorgt dat dat bij veel instellingen niet of traag gebeurt indien er "slechts enkele onderzoekers" toegang moeten hebben.

In de praktijk wordt vaak met veel energie opnieuw het wiel uitgevonden. Samenwerkingen lopen vertraging op in de opstartfase. En resources worden minder optimaal benut dan mogelijk. De Science Collaboration Zone wil een oplossing bieden.

Hoe biedt de Science Collaboration Zone een oplossing?

De Science Collaboration Zone wil een oplossing bieden door:

 • Een omgeving te bieden waar instellingen snel een samenwerkings-groep kunnen aanmaken, daaraan groepsmanagers kunnen toewijzen en die vervolgens die groep kunnen beheren, mensen kunnen uitnodigen etc
 • Te zorgen dat instellingen die resources willen delen dat kunnen doen met de SCZ, en dat de SCZ zorgt voor eenvoudige beschikbaarheid via eduGAIN
 • Te zorgen dat non-web resources via instellings-accounts (federatief) benaderbaar worden 
 • Te zorgen dat mensen zonder edu-account ook eenvoudig uitgenodigd kunnen worden en de resources kunnen benaderen
 • Een (1) SCZ-omgeving te bieden waar veel diensten die voor onderzoekers relevant zijn aan gekoppeld zijn. Een instelling hoeft eenmalig met de SCZ te koppelen om daarmee onderzoekers toegang te geven tot alle deelnemende diensten en resources.

Wat is de SCZ?

Simpel plaatje

 

 

Waarom heb je dat eigenlijk nodig/welke problemen lost het op 

Een typische gebruiker in het samenwerkingsscenario is een onderzoeker. Hij gebruikt een breed scala aan diensten, vaak aangeboden door andere onderzoeksinstellingen of publieke organisaties zoals Europese onderzoeksconsortia. Hij gebruikt soms zeer specifieke, maar voor het uitvoeren van zijn onderzoek erg nuttige diensten die alleen interessant zijn voor gebruikers uit zijn onderzoeksveld. Hij wenst dan ook zelf zeggenschap te hebben over welke diensten hij gebruikt en wil dat toegang tot nieuwe diensten direct is geregeld.

een flexible manier

veilig

hoe gebruik je bestaande componenten.

 

Behoefte aan enrolment/on-boarding flow, groepsmanagement, non-web SSO, 

 

Trajecten van instellingen:

 

Overzicht van trajecten

Veel overlap

Behoefte aan generieke oplossing -> SURF project

Het project

SCZ (ook uitleg naam)

 

Pilot deelnemers (zie subpagina)

 

 

High level architecture (pecl)

 

Project (translate to EN)

Goal

Doel van het SCZ fase 2 project is het in de praktijk toetsen van het SCZ ontwerp aan de use cases


 

SCZ fase 2 richt zich op:

 

Een grootste-gemene-deler dienst bouwen voor de use cases en pilots

Het opbouwen van de SCZ technische infrastructuur

Het opstellen van de SCZ policy

Het toetsen van de SCZ technische infrastructuur en policy aan de beschreven use cases

Ervaring opdoen met de SCZ middels pilot projecten met UvA/HvA, BBMRI (UMCs) en U2Connect (iRODS)

 

Deliverables

 

Wat willen we aan het einde van fase 2 weten / bereikt hebben?

MoSCoW lijst voor SCZ functionaliteit

Is SaToSa het juist proxy product?

Overwegingen voor verschillende tenancy modellen van COmanage (lokaal, SURF, eduTEAMS) en Proxy (single / multi)

Hoe voldoet de SCZ aan de wensen van de pilot partners? Verbeterpunten?

Deliverables:

SCZ technische infrastructuur met COmanage en SaToSa, inclusief beschrijving en handleiding op de wiki

Beschrijving van de policy

Voorstel voor vervolg; genoeg aanleiding voor dienst (in dat geval BM 0.7) of afbouw van pilots?

Per pilot project een beschrijving van het project, doel en resultaten, inclusief een door de pilot partner opgestelde evaluatie

Planning

Aug/Sep 2017: Inrichten pilotomgeving 

Okt/Nov 2017: Aansluiten backendsystemen 

Okt/Nov 2017: Inrichten en testen deployment-flows 

Okt-Dec 2017: Inrichten en finetunen toegang “externen”/”gasten”/etc 

Okt-Mei 2017, Pilots:

Toegang “gewone” gebruikers

Finetunen flows

Meer diensten aansluiten

Platform doorontwikkelen 

Juni 2018: Evaluatie en besluit over vervolg

Ongeacht besluit (Go of NoGo) worden pilot partners tot eind 2018 ondersteund

More information

Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen@surfnet.nl)

 • No labels