Child pages
  • DSpace to MODS mappings
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Mapping UBUVerplichte velden

UBU-format / DSpace

MODS

Opmerkingen voor MODS

Voorbeeld XML

M

title

titleInfo>title
titleInfo>subTitle

 

<titleInfo>
<title>The provisions of the Corpus Juris on community fraud</title>
<subTitle>a Belgian and Dutch perspective</subTitle>
</titleInfo>

M

contributor.author

name>namePart
name>role>roleTerm=aut

Indien type.content=patent:
name>namePart
name>role>roleTerm=pth

Veel mogelijkheden met behulp van subelement Role

<name type="personal" ID="n1">
<namePart type="given">Michael G.</namePart>
<namePart type="family">Faure</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm>
</role>
<affiliation>Universiteit Maastricht. METRO</affiliation>
</name>

 

creator.congress

name>namePart
name>role>roleTerm=orm

roleTerm authority="marcrelator" type="code">orm</roleTerm

<name type="conference">
  <namePart>International Workshop on Plasma-Based Ion Implantation 1993 : University of Wisconsin--Madison)</namePart>
<role><roleTerm authority="marcrelator" type= "code">orm</roleTerm></role>
  </name>

M

creator.corporation

name>namePart
name>role>roleTerm=aut

roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm

<name type="corporate">
  <namePart>Applied Science and Technology (ASTeX), Inc</namePart>
<role><roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm> 
</name>

 

contributor.digitizer

name>namePart
name>role>roleTerm=oth

roleTerm authority="marcrelator" type="code">oth</roleTerm

<name type="corporate">
  <namePart>Universiteitsbibliotheek Utrecht</namePart>
<role><roleTerm authority="marcrelator" type="code">oth</roleTerm> 
</name>

 

contributor.advisor

name>namePart
name>role>roleTerm=ths

 

<name type="personal">
<namePart type="family">Wortmann</namePart>
<namePart type="given">J.C.</namePart>
<role>
<!-- promotor -->
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">ths</roleTerm>
</role>

 

subject.discipline

classification

 

<classification>Farmacie</classification>

 

subject.keywords

subject>topic

 

<subject>
<topic>grooming</topic>
<topic>hypertension</topic>
</subject>

 

description.abstract

abstract

 

<abstract xml:lang="nl">
Voorliggend rapport beschrijft de doelen, de gevolgde aanpak en de
resultaten van de conferentie. Daarna wordende aanbevelingen van de
Commissie Hersenen en Leren gegeven voor een mogelijk vervolgtraject
</abstract>

 

description.note

note

 

<note>Deze publicatie heb ik reeds eerder ingediend met de status van "ter perse". Hij is uiteindelijk pas in 2004 verschenen, maar ik heb pas onlangs een exemplaar van het tijdschrift ontvangen</note>

M

publisher

originInfo>publisher

 

<originInfo>
<publisher>
Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)</publisher>
<dateIssued encoding="iso8601">2005</dateIssued>
</originInfo>

M

date.created

originInfo>dateIssued

 

<originInfo>
<dateCreated encoding="iso8601">1997</dateCreated>
</originInfo>

 

date.valid

originInfo>dateValid

 

<originInfo>
<dateValid encoding="iso8601">1997</dateValid>
</originInfo>

 

date.available

recordInfo.recordCreationDate

Niet gebruiken in OAI-response!

 

M

date.issued

originInfo>dateIssued

Alleen gebruiken indien date.created niet aanwezig is

<originInfo>
<dateIssued encoding="iso8601">1997</dateIssued>
</originInfo>

M

type.content

genre

Veel beter!

<genre>info:eu-repo/semantics/article</genre>

M

type.physical

typeOfResource
Indien type.physical afwezig: standaard op text zetten

Veel beter!

<typeOfResource>text</typeOfResource>

 

format.extent

format.extent

Niet gebruiken in OAI-response!

 

 

identifier.isbn

identifier type="isbn"
Indien "chapter":
relatedItem> identifier type="isbn"

 

<identifier type="uri">URN:ISBN:90-5278-327-6</identifier>

 

relation.ispartofissn

identifier type="issn"

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

 

identifier.uri

identifier.uri

Komt niet in metadata-sectie van DIDL

 

 

identifier.urljumpoff

location.url?

Komt niet in metadata-sectie van DIDL

 

 

language.iso

language>languageTerm

 

<language>
<languageTerm authority="rfc3066" type="code">en</languageTerm>
</language>

M

relation.ispartofseries

relatedItem type="host">titleInfo>title

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

M

relation.ispartofmonograph

relatedItem type="host">titleInfo>title

 

<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Das Corpus Juris als Grundlage eines europaeischen Strafrechts : Europaeisches Kolloquium, Trier, 4.-6. Maerz 1999 </title>
</titleInfo>

M

ispartofvolume

relatedItem>part>detail type="volume">number

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

M

ispartofissue

relatedItem>part>detail type="issue">number

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

 

ispartofstartpage

relatedItem>part>extent unit="page">start

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

 

ispartofendpage

relatedItem>part>extent unit="page">end

 

<relatedItem type="host">
<identifier type="uri">URN:ISSN:0304-3940</identifier>
<titleInfo>
<title>Neuroscience Letter</title>
</titleInfo>
<part>
<detail type="volume">
<number>77</number>
</detail>
<detail type="issue">
<number>1</number>
</detail>
<extent unit="page">
<start>71</start>
<end>75</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>

 

coverage.spatial

subject>geographic

 

- <<subject authority="lcsh">
  <geographic>Campbell County (Wyo.)</geographic></ subject>

 

coverage.temporal

subject>temporal

 

<subject><temporal>1980-2000 </temporal></subject>

 

rights.accessrights

accessCondition

Komt niet in metadata-sectie van DIDL

 

 

rights.placeofpublication

originInfo>place>placeTerm

 

<originInfo>
<place>
<placeTerm>Freiburg im Breisgau</placeTerm>
</place>

 

audience

targetAudience

 

<targetAudience>students></ targetAudience>

 

edition

originInfo>edition

 

<originInfo><edition>2e herz. Versie></edition>
</originInfo>Mapping type publicities (dc:type.content ? mods:genre):

UBU types

Nieuwe MODS-types

Oude DARE-types

 

 

 

Annotation

annotation

Annotation

Article
Article / Letter to editor
Article - letter to the editor
Article in monograph or in proceedings
Book editorial

article

Article / Letter to editor


Article in monograph or in proceedings
Book editorial

Bachelor thesis

bachelorThesis

Bachelor thesis

book
Book (monograph)
Book-monograph-editorial book

book

Book (monograph)

Part of book or chapter of book
Part of book - chapter
Part of book / Chapter

bookPart

Part of book or chapter of book

Book review

bookReview

Book review

Pamphlet

conferencePaper

 

Contribution for newspaper or weekly magazine
Newspaper article

contributionToPeriodical

Contribution for newspaper or weekly magazine
Newspaper article

Doctoral thesis
Dissertation

doctoralThesis

Doctoral thesis

Conference lecture
Educational material
Inaugural lecture
Working material

lecture

Conference lecture
Educational material
Inaugural lecture
Working material

Master thesis

masterThesis

Master thesis

Patent

patent

Patent

Preprint

preprint

Preprint

Commission report or memorandum
Conference report
External research report
Internal report
Statistical report

report


Commission report or memorandum
Conference report
External research report
Internal report
Statistical report

Student thesis

studentThesis

Student thesis

Technical documentation

technicalDocumentation

Technical documentation

Research paper

workingPaper

Research paper


Mapping UBL


 

titel

herhaalbaar?

Opmerkingen

contributor

author

Ja

 

title

 

Nee

 

title

alternative

Ja

 

date

issued

Nee

 

publisher

 

Nee

 

identifier

citation

Nee

 

relation

is part of series

Ja

 

identifier

 

Ja

any identification numbers or codes associated with it

type

Class / type of content

Nee

 

type

type of content

Ja

 

language

ISO

Nee

 

subject

keywords

Ja

 

description

abstract

Nee

 

description

sponsors

Nee

 

description

other

Nee

 

 

 

 

 


En deze DC velden zijn aanwezig in de DC registry - deze lijst is exclusief die velden waar expliciet bij staat vermeld dat ze niet in de QDCLeiden voorkomen. De herhaalbaarheid is wat minder duidelijk aangegeven als bij de directe invoer:

DC veld

 

herhaalbaar?

opmerkingen

contributor

author

Y

 

contributor

editor

Y

 

contributor

promotor

Y

 

contributor

 

 

 

coverage

court

 

 

coverage

researchinstiture

 

 

coverage

spatial

 

 

creator

faculty

Y

 

creator

metisid

Y

 

creator

 

 

Do not use; only for harvested metadata.

date

accessioned

 

 

date

available

 

 

date

created

 

 

date

issued

 

 

date

metis

 

 

description

abstract

 

 

description

sponsorship

Y

 

description

 

 

 

format

extent

Y

 

format

mimetype

 

 

identifier

annotationnr

 

 

identifier

metisid

 

 

identifier

uri

 

 

language

 

Y

 

provenance

metis

 

 

publisher

place

 

 

publisher

 

 

 

relation

references

 

 

rights

 

 

 

source

booktitle

 

 

source

bundletitle

 

 

source

contribution

 

 

source

epage

 

 

source

issue

 

 

source

journaltitle

 

 

source

pag

 

 

source

series

 

 

source

spage

 

 

source

uri

 

Do not use; only for harvested metadata.

source

volume

 

 

source

 

 

Do not use; only for harvested metadata.

subject

ddc

 

 

subject

lcc

 

 

subject

lcsh

 

 

subject

mesh

 

 

subject

metis

 

 

subject

 

 

Uncontrolled index term.

title

alternative

 

 

title

 

 

 

type

class

 

 

type

metis

 

 

type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op de volgende pagina staat een overzicht van alle Dublin core velden en hun corresponderende MODS velden (bron: Library of Congress)

DC

MODS element

Notes

Title

<titleInfo><title>

 

Creator

<name><namePart><role type="text">creator

1. MODS puts all names in a repeated<name> with type of contribution included in <role>. If desired to retain creator or contributor distinction, use <name><namePart><role>creator2. MODS assumes structured form of name3. MODS allows distinguishing name as personal, corporate, conference in type attribute. DC does not, so this information is lost. 4. MODS allows <name> subelements to be parsed: <namePart>, <displayForm>, <affiliation>, <role>, <description>. Default DC value to <namePart>.

Subject

<subject><topic> <classification>
††

Data in MODS may be included in a more specific subelement: <topic>, <geographic>, <temporal>, <name>, <titleInfo>, <hierarchicalGeographic>, <coordinates>. DC also uses classification schemes in Subject. These distinctions will be lost when converting from DC to MODS. Default DC value to <topic>.

Description

<abstract> <note> <tableOfContents>

Multiple elements in MODS. These distinctions will be lost when converting from DC to MODS. Default DC value to <note>.

Publisher

<originInfo><publisher>

DC value may include place of publication/issuance. This distinction will be lost when converting from DC to MODS and place may be in MODS publisher.

Contributor

<name><namePart>

See notes under Creator

Date

<originInfo><dateIssued>

Multiple elements in MODS. These distinctions will be lost when converting from DC to MODS> Default DC value to <dateOther>.

 

<originInfo><dateCreated>

 

 

<originInfo><dateCaptured>

 

 

<originInfo><dateOther>

 

Type

<typeOfResource> <genre>

MODS uses high level types in <typeOf Resource> (controlled list); more specific genre terms in <genre> (may or may not be from a controlled list). If DC value is from dc:type list, use <genre> with authority="dct" and supply a MODS enumerated typeOfResource value when possible (see mapping below). If not from dc:type list, default to <genre>.

Format

<physicalDescription><internetMediaType>

Multiple elements in MODS. Default DC value to <physicalDescription><form>

 

<physicalDescription><extent>

 

 

<physicalDescription><form>

 

Identifier

<identifier> <location><uri>

MODS makes a distinction between a persistent identifier and a location. A type attribute specifies the identifier type, e.g. <identifier type="uri">; http: URIs also go in <location><url>. Default DC value to <location><url> if it begins "http://"

Source

<relatedItem type="original"> + <titleInfo><title> or <location><url>

See notes under Relation

Language

<language>

 

Relation

<relatedItem> + <titleInfo><title> or <location><url>

Data in mods:relatedItem is parsed into subelements (any MODS element may be used). Default DC value to <titleInfo><title> unless it begins "http://", in which case to <location><url>.

Coverage

<subject><temporal>

Multiple elements in MODS. May result in incorrect mapping, since there is not a way to tell if the coverage is spatial or temporal. Default coverage to <subject><geographic> (although this may result in some errors)

 

<subject><geographic>

 

 

<subject><hierarchicalGeographic>

 

 

<subject><cartographics>

 

Rights

<accessCondition>

 Voor de velden in de DSpace eigen invoer wordt het dan:

DC veld

titel

MODS veld

opmerkingen

contributor

author

<name><namePart><role type="text">creator

 

title

 

<titleInfo><title>

 

title

alternative

<titleInfo><title>

Type alternative

date

issued

<originInfo><dateIssued>

 

publisher

 

<originInfo><publisher>

 

identifier

citation

 

Onduidelijk, volgens Lucas wordt deze niet gebruikt
TERENCE: wordt gebruikt voor proefschriften!

relation

is part of series

<relatedItem>

 

identifier

 

<identifier>

 

type

Class / type of content

<genre>

 

type

type of content

<genre>

 

language

ISO

<language>

 

subject

keywords

<subject>

 

description

abstract

<abstract>

 

description

sponsors

<note>

 

description

other

<note>

 

 

 

 

 


DC veld

 

MODS veld

opmerkingen

contributor

author

<name><namePart><role type="text">creator

 

contributor

editor

<name><namePart><role type="text">editor

 

contributor

promotor

<name><namePart><role type="text">promotor

 

contributor

 

<name><namePart>

 

coverage

court

<subject><hierarchicalGeographic>

 

coverage

researchinstiture

<subject><hierarchicalGeographic>

 

coverage

spatial

<subject><geographic>

 

creator

faculty

<name type="text">corporate

 

creator

metisid

<name type="text">enumerated

-> vraag aan Ineke Wassenaar
Martin (Utrecht): is dit de DAI? Dit voeren wij als suffix in bij contributor.author

creator

 

<name><description>

 

date

accessioned

<originInfo><dateCaptured>

(betekent 'opname in repositorium' -> datum in DSPACE

date

available

<originInfo><dateOther type="text">available

 

date

created

<originInfo><dateCreated>

 

date

issued

<originInfo><dateIssued>

 

date

metis

<originInfo><dateOther type="text">metis

 

description

abstract

<abstract>

 

description

sponsorship

<note>

 

description

 

<note>

 

format

extent

<physicalDescription><extent>

 

format

mimetype

<physicalDescription><internetMediaType>

 

identifier

annotationnr

<identifier type="text">annotationnr

 

identifier

metisid

<identifier type="text">metisid

 

identifier

uri

<location><uri>

 

language

 

<language>

 

publisher

place

<originInfo><place>

 

publisher

 

<originInfo>

 

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="886cadfc-5076-4df0-ab39-53a1b40a59fe"><ac:plain-text-body><![CDATA[

relation

references

[Title of a book][

][ ][Place of publication]:[] [publisher]; [ ][year of issue].

Martin (Utrecht): Wij gebruiken relation.references niet

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

rights

 

<accessCondition>

 

source

booktitle

<relatedItem><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofmonograph

source

bundletitle

<relatedItem><type>bundle</type><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofseries

source

contribution

<relatedItem><type>contributing</type><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor (nog) geen veld

source

epage

<relatedItem><part><extent><end>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofendpage

source

issue

<relatedItem><type>issue</type><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofissue

source

journaltitle

<relatedItem><type>host</type><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofseries

source

pag

<relatedItem><part><extent><total>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor (nog) geen veld

source

series

<relatedItem><type>series</type><titleinfo><title>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofmonograph

source

spage

<relatedItem><part><extent><start>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofstartpage

source

uri

<location><url>

Martin (Utrecht): Dit moet volgens mij niet in het MODS-gedeelte

source

volume

<relatedItem><type>bundle</type><identifier>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld relation.ispartofvolume

source

 

<relatedItem><note>

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor ons eigen gedefinieerde veld description.note

subject

ddc

<classification><authority>ddc

 

subject

lcc

<classification><authority>lcc

 

subject

lcsh

<subject><authority>lcsh

 

subject

mesh

<subject><authority>mesh

 

subject

 

<subject><name>

 

title

alternative

<titleInfo><type>alternative<title>

 

title

 

<titleInfo><title>

 

type

class

 

KNAW
Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor (nog) geen veld

type

metis

 

Martin (Utrecht): Wij gebruiken hiervoor geen part veld, maar maken een mapping naar dc:type bij de import

type

 

 

 


  • No labels