Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

In deze space vindt u informatie over applicatieprofielen en standaarden die gebruikt worden in SURF-gerelateerde projecten en domeinen.

De hiërarchie van deze site is zoals onder in de tabel.

Categorie type

Standaard

Community

Profiel

Versie (in PDF)

Communicatie

 

 

 

 

Data formaten

 

 

 

 

Metadata

Simple Dublin Core

WO

DARE Use of DC

2.0 + addendum

 

 

HBO

 

 

 

Qualified Dublin Core

HBO

Kennisbank Publicaties

ß

 

 

HBO

Kennisbank Scripties

1.3

 

IEEE-LOM

WO

Lorelom

1.8

 

MODS

WO

Use of Mods

1.0

Beveiliging

 

 

 

 

Structuur

 

 

 

 

Semantics

 

 

 

 

Identifier

 

 

 

 

Inhoud

DRIVER Guidelines

Recently Updated

  • No labels