Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

What is a Digital Author Identifier?

De Digital Author Identification (DAI) is een uniek landelijk nummer voor elke auteur, met een aanstelling of een andere relevante band bij een Nederlandse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut. Het gebruik van de DAI is geregistreerd bij het het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de DAI is voorbereid op de internationale ISO standaard "ISNI" (International Standard Name Identifier).

Syntax

(better explanation needed!)

at the moment the info namaspace is used.

info:eu-repo/dai/nl/123456789X

The DAI is the number after info:eu-repo/dai/nl/ .

info:eu-repo/dai/nl/ is just an authority namespace, telling the user or machine that the number is a DAI originating from the Netherlands.

Click here to read more about info:eu-repo/dai/nl/

XML schema

(better explanation needed!)

For the MODS metadata an extension has been made. The XML shema of the extension can be found here: http://purl.org/SURF/DAIextension

For the use of this extension in MODS see: Use of MODS

Identifier workflow

(better explanation needed!)

  • No labels