Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

What is a Digital Author Identifier?

De Digital Author Identification (DAI) is een uniek landelijk nummer voor elke auteur, met een aanstelling of een andere relevante band bij een Nederlandse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut. Het gebruik van de DAI is geregistreerd bij het het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de DAI is voorbereid op de internationale ISO standaard "ISNI" (International Standard Name Identifier).

Identifier workflow

(better explenation needed!)

  • No labels