Child pages
  • Open Universiteit, "Studiekeuzegesprekken met volwassen studenten"
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Praktijkbeschrijving: Open Universiteit, Studiekeuzegesprekken met volwassen studenten

Samenvatting:

De Open Universiteit kent een naar verhouding grote uitval van studenten, vooral gedurende het eerste jaar. Om studenten – gemiddelde leeftijd ongeveer 35 jaar -  te laten wennen aan een wetenschappelijke opleiding, bestaat er al geruime tijd een kennismakingstraject. Dit stelt studenten in staat zich een beeld te vormen over de inhoud en het niveau van de gekozen opleiding, voordat zij aan het eigenlijke curriculum beginnen. Studenten die na het kennismakingstraject doorstuderen, kunnen het kennismakingstraject in de opleiding inbrengen. Studenten die besluiten om niet verder te gaan, kunnen terugkijken op een brede inleiding op belangrijke facetten van ondernemen en managen.

Studenten die een studie aan de Open Universiteit overwegen, hebben in de meeste gevallen al een studierichting gekozen. De keuze van een studie sluit meestal nauw aan bij de beroepspraktijk of de interesse van toekomstige studenten aan. Studenten zijn veel onzekerder over de vraag of ze de discipline kunnen opbrengen om een studie aan de Open Universiteit te volgen en of ze zich de studieaanpak eigen kunnen maken. De ervaring is dat studenten veelvuldig geconfronteerd worden met dips in hun motivatie maar dat het ook weer vrij gemakkelijk is om ze daaroverheen te helpen. Om deze reden kent de faculteit Managementwetenschappen een bachelormentoraat, waarvan het intakegesprek een verplicht onderdeel vormt.

Vorig jaar heeft de faculteit Managementwetenschappen voor alle potentiële bachelor- en masterstudenten studiekeuzegesprekken ingevoerd. Het studiekeuzegesprek vindt plaats voordat studenten aan het kennismakingstraject beginnen en wordt gevoerd door één van de opleidingsconsulenten. Het project moet leiden tot een meer systematische inschatting van de risico’s die te onderscheiden groepen lopen om de studie voortijdig te moeten afbreken. Deze kennis stelt ons in staat de risico’s bij verschillende groepen van volwassen studenten te verkleinen.

  • No labels