Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Hints bij het gebruik van de DigiCert webpagina's

 • Het startscherm is https://www.digicert.com/account/login.php

 • Na inloggen ziet u het hoofdmenu. Het Dashboard Overview is leeg als er geen activiteiten nodig zijn. Als een certificaataanvraag op goedkeuring wacht, of als een certificaat binnenkort verloopt staat er een kleurige attendering.

   

 • Account: My Division en Users (en Guest URLs en API keys)
  Onder account ziet u uw 'division' en uw gebruikers van de portal.
  Een division bevat een rechtspersoon en meestal bevat hij 1 organisation.

  Onder account staan ook twee belangrijke onderwerpen over Validation: Organisations en Domains
  U vraagt DigiCert hier om uw 'organisatie(s)' en uw 'domains' toe te laten.
  Tot slot gaat account ook over uw gebruikers van de DigiCert omgeving.

 • Orders: Orders, Requests, Request a Certificate en Orders Report.
  Nadat u de portal hebt ingericht zult u 'Orders' veruit het meest gebruiken;
  dit is waar u certificaten aanvraagt en goedkeurt. U ziet er ook vorige orders
  In het Orders Report ziet u hoeveel certificaten u afgenomen heeft van ieder type.
  U kunt selecteren op een jaar of een maand.

 • Tools
  Hier vindt u software voor gebruikelijke taken

 • Settings
  Hier vindt u Authentication Settings, Audit Logs en het instellen van Audit Log Notifications.

 

 

 • No labels