Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 39 Next »

Hints bij het gebruik van de DigiCert webpagina's

 • Het startscherm is https://www.digicert.com/account/login.php

 • Na inloggen ziet u het hoofdmenu

 • Het Dashboard is leeg als er geen activiteite nodig zijn. Als een certificaataanvraag op goedkeuring wacht, of als een certificaat binnekort verloopt staat er een kleurige attendering

  Bij dit menu item ziet u de status van uw instelling op de portal. Bij Reports vind u de mogelijkheid om op te zoeken hoeveel certificaten van welk type u in een maand of jaar of in totaal aanmaakte.

 • Account: My Division en Users (en Guest URLs en API keys)
  Onder account ziet u uw 'division' en uw gebruikers van de portal.
  Een division bevat een rechtspersoon en meestal bevat hij 1 organisation.

 • Orders: Orders, Requests en Request a Certificate
  Nadat u de portal hebt ingericht zult u 'Orders' veruit het meest gebruiken;
  dit is waar u certificaten aanvraagt en goedkeurt. U ziet er ook vorige orders.

 • Validation: Organisations en Domains
  U vraagt DigiCert hier om uw 'organisatie(s)' en uw 'domains' toe te laten.

 • Tools
  Hier vindt u software voor gebruikelijke taken
  .

 • Settings
  Hier vindt u Audit Logs en het instellen van Audit Log Notifications. In de logs ziet u logins in uw divisie en belangrijke gebeurtenissen zoals het aanmaken van gebruikers, het wijzigen van passwords en updates van division gegevens. Met de Notifications kunt u instellen dat u een mail ontvangt als iemand inlogt, een fout IP adres gebruikt of iets verandert in de gegevens van een user.

 

 

 • No labels