Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 44 Next »

Hints bij het gebruik van de DigiCert webpagina's

 • Het startscherm is https://www.digicert.com/account/login.php

 • Na inloggen ziet u het hoofdmenu. Het Dashboard is leeg als er geen activiteiten nodig zijn. Als een certificaataanvraag op goedkeuring wacht, of als een certificaat binnenkort verloopt staat er een kleurige attendering.

   

 • Account: My Division en Users (en Guest URLs en API keys)
  Onder account ziet u uw 'division' en uw gebruikers van de portal.
  Een division bevat een rechtspersoon en meestal bevat hij 1 organisation.

 • Orders: Orders, Requests, Request a Certificate en Orders Report.
  Nadat u de portal hebt ingericht zult u 'Orders' veruit het meest gebruiken;
  dit is waar u certificaten aanvraagt en goedkeurt. U ziet er ook vorige orders
  In het Orders Report ziet u hoeveel certificaten u afgenomen heeft van ieder type.
  U kunt selecteren op een jaar of een maand.


   

 • Validation: Organisations en Domains
  U vraagt DigiCert hier om uw 'organisatie(s)' en uw 'domains' toe te laten.

 • Tools
  Hier vindt u software voor gebruikelijke taken
  .

 •   Settings
  Hier vindt u Authentication Settings, Audit Logs en het instellen van Audit Log Notifications. In de logs ziet u logins in uw divisie en belangrijke gebeurtenissen zoals het aanmaken van gebruikers, het wijzigen van passwords en updates van division gegevens. Met de Notifications kunt u instellen dat u een mail ontvangt als iemand inlogt, een fout IP adres gebruikt of iets verandert in de gegevens van een user.

 

 

 • No labels