Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Onder Orders vindt u de volgende onderwerpen

  • Onder het menu Orders staat een link die ook Orders heet. Hier vindt u alle certificaten die u ooit bestelde. Je kunt de lijst sorteren op ordernummer, datum, certificaat-naam, status, soort certificaat en einddatum. Je kunt een certificaat ook zoeken en de details opvragen.

  • In de Orders lijst kunt u de eigenschappen van een individueel certificate bekijken door View of het ordernummer te selecteren. Op dat Manage Order scherm zit het 'Revoke Certificate' knopje. U vindt er ook een Download Certificate knopje. Dat laatste heeft twee nuttige functies: iemand die de afleveringmail van een certificaat gemist heeft kan het alsnog downloaden. Maar bovendien kan je een bestaand certificaat ook in een ander format dan oorspronkelijk gevraagd downloaden.

  • Bij Requests staat de wachrij van openstaande requests. Die zijn doorgaans van User accounts afkomstig. Iedere Administrator heeft in zo'n geval een attenderingsmail ontvangen. De Administrator selecteert een request uit de wachtrij en kan kiezen voor goedkeuren of afwijzen.

  • Onder Request a Certificate vraagt u certificates aan.

 

  • No labels