Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

Hints bij het gebruik van de DigiCert webpagina's

 • Overview: Dashboard en Reports
  Bij dit menu item ziet u de status van uw instelling op de portal. Bij Reports vind u de mogelijkheid om op te zoeken hoeveel certificaten van welk type u in een maand of jaar of in totaal aanmaakte.

 • Account: My Division en Users (en Guest URLs en API keys)
  Onder account ziet u uw 'division' en uw gebruikers van de portal.
  Een division bevat een rechtspersoon en meestal bevat hij 1 organisation.

 • Orders: Orders, Requests en Request a Certificate
  Nadat u de portal hebt ingericht zult u 'Orders' veruit het meest gebruiken;
  dit is waar u certificaten aanvraagt en goedkeurt. U ziet er ook vorige orders.

 • Validation: Organisations en Domains
  U vraagt DigiCert hier om uw 'organisatie(s)' en uw 'domains' toe te laten.

 • Tools
  Hier vindt u software voor gebruikelijke taken.

 

 

 • No labels