Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This is a placeholder for the urn:mace:surf.nl: namespace.

The superior references for the namespace of "urn:mace:surf.nl:" can be found Internet2 MACE registry.


URN2e level3e level4e levelLeverancier / dienstentityID SP
urn:mace:surf.nl:attribute-def:

Door SURF(conext) gedefinieerde attributen

eckid
ECK iD (Elektronische Content Keten) doorgeven via SURFconext. Voor details zie Attributen in SURFconext (NL).

surf-crm-id

KlantGUID zoals opgenomen in het SURF CRM. Waarde is een (MS) GUID.

urn:oid:1.3.6.1.4.1.1076.20.100.10.50.2


urn:mace:surf.nl:sram:sbsallow-create-coEntitlement-waarde.  Gebruikes met deze waarde zijn geautoriseerd om een CO aan te maken voor hun instelling.SRAM

sram:
group
*
Values for group memberships expressed as eduPersonEntitlements (as per AARC-G002)
service *Identifier for (ldap-)services defined in sram
sram-acc:
groups
*
Values for group memberships expressed as eduPersonEntitlements (as per AARC-G002)SRAM-acc
service *Identifier for (ldap-)services defined in sram
sram-test:
group
*
Values for group memberships expressed as eduPersonEntitlements (as per AARC-G002)SRAM-test


urn:mace:surf.nl:surfconext.nl:<Primair_domein_SP>:<Applicatie>:<Applicatie-Attributen>


surfsecureid.nl:2faloa22faloa3
  • No labels