Child pages
 • Hoe kan ik inloggen op de SURFdomeinen portal via SURFconext tijdens een storing van mijn Identity Provider (IdP)?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit probleem kan optreden als om een of andere reden de eigen IdP niet beschikbaar is. Door vooraf(!) een alternatief gastaccount aan te maken met de juiste rollen kan gezorgd worden voor een alternatief account om in te loggen op de portal.

Gastaccounts worden verzorgd door Onegini. Met een Onegini account kan via SURFconext worden ingelogd op sommige diensten, waaronder de SURFdomeinen portal.

Ga als volgt te werk:

 • Open de URL https://www.onegini.me/ in een browser om een nieuw account te registreren.
 • Een Onegini account kan worden gekoppeld aan een social ID (Google, LinkedIn, etc), maar kies in dit geval voor  "Klik hier als u de voorkeur heeft om geen account van een derde partij te gebruiken") en vervolgens "Registreer hier".
 • Vul uw gegevens in en klik "Aanmaken". Gebruik het mailadres van de eigen organisatie (user@instelling.nl).
 • Er wordt een mail verstuurd om het mailadres te verifiëren. Volg de instructies op in die mail.

Vervolgens kan de instellingscontactpersoon van de instelling een profiel aanmaken met de juiste rollen.

Ga als volgt te werk:
 • Open de URL https://sab.surfnet.nl/ in een browser en log in via SURFconext met het account op de eigen IdP.
 • Maak een nieuw autorisatieprofiel aan met "Nieuwe uitnodiging".
 • Vul het mailadres en het mobiele nummer in van de gebruiker met het gastaccount.
 • Vink de benodigde rollen aan: "Domeinnaamverantwoordelijke" en/of "DNS-beheerder".
 • Klik op "Uitnodigen".
 • De gastgebruiker ontvangt nu een uitnodiging om het SAB profiel te koppelen aan het OneGini account. Om de uitnodiging te accepteren moet worden ingelogd via SURFconext. Belangrijk is nu dat wordt ingelogd met het Onegini account in plaats van het instellingsaccount.

Nadat deze stappen zijn voltooid kan zowel worden ingelogd via de eigen IdP als via de Onegini Idp.

 •  
 • No labels