Child pages
  • Waarom kan ik het gewenste top-leveldomein (bv. .mobi, .nu, ...) niet kiezen bij het registreren van een domein?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kort antwoord

Dit komt doordat SURFnet via SURFdomeinen registraties aanbiedt in een beperkt aantal top-level domeinen. Op dit moment zijn dat:

  • .nl
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .eu

Meer uitleg

Waarom kan ik geen domeinnaam in een ander top-level domein registreren?

Om ondersteuning voor andere top-level domeinen in te bouwen in SURFdomeinen moet SURFnet kosten maken om dit te laten inbouwen in SURFdomeinen. Bij kleine aantallen registraties onder zo'n top-level domein is het moeilijk om deze investering te verantwoorden omdat deze kosten dan niet kunnen worden terugverdiend door registratiegelden. Daarom heeft SURFnet bewust gekozen voor het aanbieden van een beperkt aantal top-level domeinen.

Zijn er uitzonderingen op deze regel?

In uitzonderlijke gevallen registreert SURFnet voor u domeinnamen in een top-level domein dat niet via SURFdomeinen wordt aangeboden; het moet dan gaan om een van de volgende gevallen:

  • U hebt al een domeinnaam in een TLD dat niet door SURFnet wordt ondersteund en wilt al uw domeinnamen in SURFdomeinen onderbrengen.
  • Uw instelling is penvoerder voor een internationaal samenwerkingsproject waarvan het hoofddomein geregistreerd is of moet worden in een TLD dat niet door SURFdomeinen wordt ondersteund.

SURFnet bekijkt in deze situaties van geval tot geval of we u kunnen helpen door via onze beheerpartner alsnog de door u gevraagde namen te registreren waarbij het beheer dan gewoon via SURFdomeinen loopt. Hierbij moet worden vermeld dat we u niet in alle gevallen zullen kunnen helpen (bijvoorbeeld als onze beheerpartner het TLD ook niet ondersteunt) en ons het recht voorbehouden om uw verzoek met redenen omkleed af te wijzen.

Kan ik een domein wat elders geregistreerd is wel via SURFdomeinen beheren?

Ja, dat kan, indien u het domein bij een andere registrar registreert kunt u het DNS beheer kosteloos via SURFdomeinen uitvoeren. Meer informatie vindt u hieronder onder de kop "Zie ook".

Zie ook

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een andere vraag:

 

 

  • No labels