Child pages
  • DNS-zones toevoegen en wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Inleiding

In een DNS-zone wordt alle informatie over een domein opgeslagen; een voorbeeld hiervan is de koppeling tussen namen binnen het domein en IP-adressen. Er zijn drie typen DNS-zones:

  • Managed zone: DNS-zone van een domein waarvan alle nameservers worden beheerd door SURFnet. Van deze DNS-zones kunt u de DNS-records via de applicatie SURFdomeinen bewerken.

Tip

Zijn alle IP-adressen in een door SURFnet toegewezen IP-range in managed DNS-zones opgenomen? Dan kunt u voor deze IP-range de reverse DNS-zone automatisch laten genereren. Hebt u hier belangstelling voor, neem dan contact op met uw SURFnet-accountadviseur.

  • Slave zone: DNS-zone waarvan de primaire name server door uzelf en mogelijk één of meer van de secundaire nameservers door SURFnet wordt beheerd. De DNS-records van deze DNS-zone beheert u zelf op uw primaire nameserver.
  • Reverse only: DNS-zone waarvoor de koppeling tussen IP-adressen en bijbehorende hostnamen handmatig wordt gelegd. Dit is het geval bij domeinen waarvan de DNS-zone niet in SURFdomeinen wordt beheerd, maar die wel een IP-adres binnen de SURFnet-addressenrange hebben. Dit type zone wordt alleen gebruikt in combinatie met automatische reverse zone generatie.

DNS-zones worden automatisch aangemaakt bij de registratie van het betreffende domein. Alleen als u een subdomein (bijvoorbeeld studenten.surfnet.nl) hebt aangemaakt, moet u hiervoor zelf een DNS-zone aanmaken.

Aan de slag

Als u tussentijds wijzigingen aanbrengt in de nameservertoewijzingen van een DNS-zone, moet u deze voor het betreffende domein ook nog doorvoeren in Domeinregistratie > Domeinen. Dit gebeurt niet automatisch.

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

The root page Handleiding could not be found in space SURFdomeinen.

 

 

  • No labels