Child pages
  • Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Aan één IP-adres kunnen meerdere hostnamen gekoppeld zijn. U kunt aangeven naar welke hostnaam moet worden verwezen bij een reverse DNS-lookup.

Let op

Deze functie gebruikt u alleen als de reverse DNS-zones automatisch beheerd worden in SURFdomeinen.

  • Ga in het menu naar DNS beheer > Automatische reverse zones.
  • Vul de hostnaam in waarnaar verwezen moet worden.

 

 

Kort antwoord

Geef direct antwoord op de vraag

Meer uitleg

Geef hier een korte inleiding op het antwoord waarin geschetst wordt waarom iets op een bepaalde manier werkt of zo is.

Bulk van het antwoord

Hier komt de bulk van het antwoord, eventueel voorzien van een inleiding en kopjes.

Inleiding

Hier komt het probleem door, door de bank genomen.

Etc.

Hier nog wat meer uitleg

Wat doet SURFnet? (optioneel)

Vertel hier wat SURFnet doet om het probleem te voorkomen/op te lossen

Wat kunt u doen? (optioneel)

Vertel hier bv. wat een instelling kan doen om zelf een probleem te voorkomen.

Zie ook (optioneel)

Verwijs hier naar antwoorden op andere vragen of naar de handleiding.

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

The root page Handleiding could not be found in space SURFdomeinen.

 

 

 

5.5 Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen

  • No labels