Child pages
  • Nameservers toevoegen en wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

  • Kies de menu-optie Nameservers voor een overzicht van uw eigen nameservers, zoals die bij SURFnet bekend zijn.
  • U kunt de gegevens van deze nameservers wijzigen, en nameservers toevoegen of verwijderen. Volg daarvoor de algemene werkwijze voor het wijzigen van onderdelen.

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

The root page Handleiding could not be found in space SURFdomeinen.

 

 

  • No labels