Child pages
 • 6. Werkwijze voor het wijzigen van onderdelen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Wat u eerst moet weten

De interface van SURFdomeinen is voor alle onderdelen hetzelfde opgebouwd. U vindt hier hoe u:

 • een onderdeel toevoegt;
 • een onderdeel bekijkt en wijzigt;
 • een onderdeel verwijdert;
 • een onderdeel zoekt via een filter.

Let op

De uitleg hieronder gaat over domeinen, maar geldt ook voor het beheren van contactpersonen, registranten, DNS-zones en nameservers.

Te beheren onderdeel tonen

Kies in het menu het onderdeel dat u wilt beheren, bijvoorbeeld Domeinregistratie > Domeinen.

Het overzichtsvenster verschijnt:

U kunt nu een onderdeel toevoegen, bekijken/wijzigen, verwijderen, of zoeken.

Onderdeel toevoegen

 • Klik in het overzichtsvenster op Domein registreren/verhuizen.
 • Vul in het volgende venster alle benodigde gegevens in.

Onderdeel bekijken en wijzigen

 • Klik in het overzichtsvenster op het gewensten onderdeel. Het venster met onderdeelgegevens verschijnt:

 • Klik op een van de knoppen WIjzigen om gegevens te wijzigen.

Onderdeel verwijderen

 • Klik in het overzichtsvenster op om het betreffende onderdeel te verwijderen.

Onderdeel zoeken in overzicht

Als de lijst met onderdelen lang is, kunt u het zoeken in de lijst vergemakkelijken door een filter toe te passen, onder Filter Domeinen.

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

The root page Handleiding could not be found in space SURFdomeinen.

 

 

 

Klik in de lijst op  om het betreffende onderdeel te verwijderen.

 • No labels