Child pages
  • Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Wat u eerst moet weten

Aan één IP-adres kunnen meerdere hostnamen gekoppeld zijn. U kunt aangeven naar welke hostnaam moet worden verwezen bij een reverse DNS-lookup.

Let op

Deze functie gebruikt u alleen als de reverse DNS-zones automatisch beheerd worden in SURFdomeinen.

Aan de slag

  • Ga in het menu naar DNS beheer > Automatische reverse zones.
  • Vul de hostnaam in waarnaar verwezen moet worden.

 


Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

The root page Handleiding could not be found in space SURFdomeinen.

 

 

 

5.5 Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen

  • No labels