Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In onze netwerkportals kunnen instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten inzien. We hebben een SURFwireless-portal en een SURFnet-netwerk Dashboard. In het SURFnet-netwerk Dashboard kunnen instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien.

  • No labels