Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze whitepaper bevat een handleiding voor het opstellen van een goed nummerplan bij de overgang naar IPv6. Een goed nummerplan is een systeem waarmee u de IPv6-adressen toekent aan locaties en/of gebruikerstypen.  • No labels