Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze handleiding leest u hoe u een webserver IPv6-enabled maakt, zodat u bijvoorbeeld uw organisatiewebsite via IPv6 bereikbaar maakt. Binnen enkele jaren zijn de internetadressen van het IPv4-formaat op en zullen we allemaal bereikbaar moeten zijn via een IPv6-adres. U kunt de overgang nu al maken en deze handleiding helpt u daarbij.


  • No labels