Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Een project begint. We hebben besloten om onze infrastructuur te gaan outsourcen. Één van de belangrijkste aspecten van outsourcing is het leggen van stabiele verbindingen. Vaak komen hierbij SURFlichtpaden om de hoek kijken. Ze zijn gemakkelijk aan te vragen en passend te maken voor zo goed als ieder design...

 

Design passend voor SURFlichtpad of SURFlichtpad passend voor design?

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van een SURFlichtpad, is het van belang om voor het aanvragen van het lichtpad een eenduidig High Level Design (HLD) te maken van de totale oplossing. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden, met eventuele andere SURFlichtpad oplossingen.

 • MSP of SSP?

  • SURFlichtpaden kunnen als eindpunten MultiServicePort's (MSP's)of SingleServicePort's (SSP's) hebben. 
  • MSP
   • Op een SURFlichtpad wordt één VLAN geconfigureerd.
   • Er kunnen meerdere SURFlichtpaden worden geconfigureerd op één MSP. De eindpunten kunnen verschillend zijn, maar ook hetzelfde. Zo kun je meerdere VLAN's transporteren naar hetzelfde eindpunt. De bruikbare bandbreedte wordt per SURFlichtpad, dus per VLAN, vastgelegd.
   • Je kán gebruik maken van Q-in-Q, om meerdere VLAN's samen door één SURFlichtpad te transporteren.
  • SSP
   • Op een SURFlichtpad in een SSP worden géén VLAN's geconfigureerd.
   • Alle informatie, dus ook VLAN-tags wordt getransporteerd. 
   • Je kan op een SSP maar één SURFlichtpad configureren.
   • De totale bandbreedte wordt gedeeld door alle VLAN's die je zelf door het SURFlichtpad stuurt.

 

 • Routeren, switchen, of allebei?

  • De keuze of een transparante Laag2-verbinding of een gerouteerde verbinding gebruikt gaat worden, hangt samen met hoe verkeersstromen lopen en hoe security wordt ingericht. 

 

 • Redundantie

  • De inrichting van redundantie is een afgeleide van bovengenoemde designkeuzes en de behoefte aan resilience.
  • Resilience
   • Protected
    • Een standaard SURFlichtpad is een protected verbinding.
    • Het eindpunt is aan beide zijden één interface.
    • De tussenliggende glasverbinding is dubbel uitgevoerd en voor zover mogelijk SPOF-vrij.
   • Redundant
    • Zowel SSP's als MSP's kunnen redundant zijn uitgevoerd,
    • Een redundante SSP kan worden aangesloten op een Protected MSP. Hierbij dient aan MSP-zijde de dubbele bandbreedte te worden gereserveerd. Als er meerdere VLAN's in de SSP worden geïnjecteerd, dient aan MSP-zijde Q-in-Q te worden gebruikt.
  • Designkeuzes en redundantie
   • Gerouteerd
    • Redundantie kan worden ingericht met behulp van een te kiezen routeringsprotocol. Keuze en inrichting van het routeringsprotocol dient te worden afgestemd met de beheerders van de netwerken aan beide zijden van het SURFlichtpad. 
    • Denk bij de keuze van het routeringsprotocol ook aan:
     • Complexiteit
     • Flexibiliteit
     • Failover tijd
   • Geswitched
    • Redundantie kan op twee manieren worden ingericht: Met behulp van Spanning-tree oplossingen of met behulp van link-aggregatie.
    • Spanning-Tree
     • De meeste Spanning-tree oplossingen gaan uit van point-to-point verbindingen en werken alleen met SSP's.
     • MST-oplossingen zijn tussen vendors niet uitgekristalliseerd en zijn nog geen algemene standaard.
     • Cisco Proprietary PVST-oplossingen sturen per VLAN BPDU's uit, waardoor deze oplossingen wel met MSP's kunnen worden gebruikt.
    • Link-aggregatie (LACP)
     • LACP koppelt fysieke interfaces aan elkaar en werkt alleen met SSP's
     • LACP  stuurt flows om en om over de diverse beschikbare verbindingen.
     • Bij het uitvallen van een LACP-interface, wordt dit uit de LACP-groep verwijderd en zal dit SURFlichtpad niet meer worden gebruikt.
   • Allebei
 • No labels