Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Eelco de Vos wil jij nog een tekstje aanleveren voor deze pagina?

<<Beschrijvende tekst SURFwireless>>

 

Inhoud:

 1. (Algemene) Beschrijving van de dienst SURFwireless
 2. Leveringsketen
  1. Verantwoordelijkheden SURFwireless (RASCI model)
  2. Wat te doen bij een incident
  3. Wat te doen bij een wijzigingsverzoek
 3. 8-Stappenplan
 4. Architectuur SURFwireless
 5. Migratie naar SURFwireless
 6. Voorbeeld confinguraties
 7. Handige documenten SURFwireless
 8. Toolkit voor ondersteuners
  1. Wifi in het algemeen
  2. SURFwireless component - Client
  3. SURFwireless component - AccessPoint
  4. SURFwireless component - DHCP
  5. SURFwireless component - Radius
  6. Frequently Asked Questions (FAQ)

 

 

 • No labels