Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Op deze wiki verzamelen we praktische informatie over het SURFnetwerk.

  • Via de ingang 'usecase' kiest u de voor uw instelling relevante gebruikersvragen. 
  • Onder 'documentatie netwerk' staat technische beschrijvingen, handleidingen,etc

Contactpersonen

Functieemail 
Productmanager NetwerkRicha MalhotraFoto
Productmanager internationale NetwerkAlexander vd HilFoto
Productmanager draadvrijWladimir MuftyFoto
Navigate space

Recently Updated

 

 

 

  • No labels