Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Welkom op de Wiki-pagina van SURFwireless. Deze pagina zal door het SURFwireless-team worden gebruikt om informatie over SURFwireless te delen. Er is zowel technische achtergrond informatie te vinden, als meer informatie over de dienstverlening en tips & tricks.

 

De Wiki pagina is aanvullend op de SURFwireless-pagina op: www.SURFwireless.nl

 

  • No labels