Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

In onze netwerkportals kunnen instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten inzien. We hebben een SURFwireless-portal en een SURFnet-netwerk Dashboard. In het SURFnet-netwerk Dashboard kunnen instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken hier zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.

  • No labels