Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Wat is SURFconext?

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over clouddiensten van verschillende aanbieders. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal geregeld. SURFconext neemt je werk uit handen: er is één koppeling nodig in plaats van een aparte koppeling per dienst.

Communicatiemiddelen SURFconext

Hieronder vind je de materialen voor SURFconext:

Laat ons weten wat je van de materialen vindt. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, mail dan naar communicatie@surfnet.nl.

  • No labels