Dit is een informatie-pagina over de verkenning naar het toepassen van een 'AI Ethiek volwassenheidsmodel' voor de O&O sector. Zie: https://www.surf.nl/agenda/grip-op-ai-hoe-volwassen-is-jouw-organisatie

Steeds meer instellingen komen in aanraking met AI binnen onderwijs, onderzoek, en bedrijfsvoering. Deze technologie biedt veel mogelijkheden, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Daarbij komen vaak naast vragen over functionaliteit en compliance ook vragen over ethiek bij om de hoek kijken. 

Binnen deze verkenning onderzoeken hoe een AI-ethiek volwassenheidsmodel kan bijdragen aan grip op AI en ethiek binnen jouw organisatie. Hoe staat jouw instelling ervoor als het gaat om bewustzijn en cultuur, de juiste AI-governance, en meer.

Bron: Krijger, J., Thuis, T., de Ruiter, M. et al. The AI ethics maturity model: a holistic approach to advancing ethical data science in organizations. AI Ethics 3, 355–367 (2023). https://doi.org/10.1007/s43681-022-00228-7

Pilot

SURF faciliteert gedurende 2024 een begeleide ‘pilot’ met dit volwassenheidsmodel, waarin we willen verkennen hoe deze tools kunnen bijdragen aan de verantwoorde inzet van AI binnen de sector. Dit organiseren we in samenwerking met EDSA en Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We hopen met een diverse groep aan instellingen een informele ‘self-assessment’ te doen, te zien wat werkt en wat niet, en van elkaar te leren.


  • No labels