Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws rondom SURFconext. Hierbij moet je denken aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:

  1. Ondersteuning ECK iD-attribuut in SURFconext
  2. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom eduID
  3. ORCID en SURFconext
  4. Zoek je bibliotheek-collega wat vaker op
  5. Nieuwe instellingen
  6. Nieuwe diensten

Ondersteuning ECK iD-attribuut in SURFconext

Het ECK iD helpt het PO, VO en mbo om gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen veilig te regelen. In het aankomende schooljaar starten mbo-scholen met het gebruik van dit iD, wat door de Nummervoorziening van Kennisnet wordt gegenereerd. Het ECK iD mag alleen gebruikt worden voor de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens. Meer informatie over het ECK iD vind je op https://www.eck-id.nl/

Het mbo wil ook graag de mogelijkheid hebben om dit attribuut via SURFconext door te geven. Vanaf nu is dit mogelijk via het attribuut "urn:mace:surf.nl:attribute-def:eckid". De waarde van dit attribuut is het ECK iD (url). Een volledige beschrijving van het attribuut staat op de SURFconext attributenpagina. Wil je als mbo-school gebruik maken van dit attribuut? Neem contact op met het SURFconextteam via support@surfconext.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom eduID

Je kunt je nu aanmelden voor de eduID nieuwsbrief en zo op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom eduID. Ga naar de eduID site en geef onderaan de pagina je email adres op.

Met eduID hebben studenten de beschikking over 1 identiteit zodat ze bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen studeren bij verschillende instellingen. SURF onderzoekt samen met anderen hoe met 1 identiteit deze maar ook andere wensen eenvoudiger te realiseren zijn. Bij de ontwikkeling hiervan kunnen we de hulp van jouw instelling goed gebruiken. We zijn nu bijvoorbeeld op zoek naar toekomstige pilots. Wil je bijdragen als pilot partner, neem dan contact op met Peter Clijsters, via peter.clijsters@surfnet.nl.

ORCID en SURFconext

ORCID is een uniek persoonlijk nummer voor onderzoekers. ORCID wordt uitgegeven door een Amerikaanse non-profitorganisatie en dit nummer wordt wereldwijd door uitgevers, repositories en instellingen gebruikt om onderzoekers uniek te kunnen identificeren. Op dit moment maken dienstleveranciers die het ORCID willen ontvangen een directe koppeling met ORCID en vragen in de dienst aan gebruikers om hun ORCID te koppelen.

Vanaf nu is het voor gebruikers ook mogelijk om deze koppeling (eenmalig) via SURFconext te maken. Op SURFconext aangesloten diensten kunnen vervolgens eenvoudig het ORCID ontvangen via een SAML-attribuut of OpenID Connect-claim. Om dit te kunnen ondersteunen wordt er gebruik gemaakt SURFconext attribuutaggregatie . Wil je zelf ervaren hoe het koppelen van ORCID werkt? Er is een demo met uitleg beschikbaar: https://edu.nl/93cy4. Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem contact op met Femke Morsch via info@surfconext.nl.

Zoek je bibliotheek-collega wat vaker op

Toegang tot content van uitgeverijen was lange tijd enkel geregeld op basis van IP-adres. Steeds vaker hebben studenten en medewerkers de mogelijkheid federatief in te loggen bij deze diensten met het instellingsaccount (via SURFconext). Waar voorheen de toegang werd afgestemd tussen de uitgeverij en de bibliotheek, verschuift dit nu steeds meer naar de IT afdeling die de Identity Provider beheert.

Wij merken dat deze verschuiving van controle over toegang tot content voor vragen zorgt. Bibliotheekmedewerkers zijn benieuwd hoe met federatief inloggen de privacy van hun gebruikers geregeld is, en hoe het aantal vrijgegeven attributen beperkt kan worden (zie ook UKB & SHB: minder attributen naar content diensten). Daarnaast vragen zij zich af hoe zij controle kunnen houden over toegang tot content terwijl deze beslissingen steeds vaker bij de IT afdeling komen te liggen.

Ons advies: zoek je bibliotheek-collega wat vaker op, en wissel uit welke veranderingen er zijn rond toegangsbeheer tot content.

Nieuwe diensten

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard of de website van de leverancier. Let op, voor de meeste diensten is een licentie vereist. Neem dus eerst contact op met de leverancier of support@surfconext.nl.

Aanmelder.nl: Deelnemersregistratie voor congressen, seminars, workshops en opleidingen. Via aanmelder.nl kunt u ook abstract handling en betalingen voor uw evenement regelen met iDEAL, creditcard en op factuur.
Meer informatie via het SURFconext Dashboard.

Hooghuis Sport- en Kledingservice: Hooghuis Sport- en Kledingservice is een gespecialiseerd bedrijf voor scholen, bedrijven, instituten en sportverenigingen. De onderneming biedt een ruime keuze uit kleding, zowel voor sportief gebruik als voor promotionele en bedrijfsdoeleinden.
Meer informatie op het SURFconext Dashboard.

Baes Education: Digitale (blended) leeromgeving met de docent in de hoofdrol.
Meer informatie op het SURFconext Dashboard.

Nieuwe instellingen

De volgende instellingen zijn de afgelopen maanden aangesloten op SURFconext.

Welkom!

Wittenborg University of Applied Sciences, https://www.wittenborg.eu/

ZonMW, https://www.zonmw.nl/nl/

Algemene Onderwijsbond, https://www.aob.nl/


Kijk hier voor een lijst met alle op SURFconext aangesloten instellingen.

  • No labels