Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Current »

Op deze pagina's geven we handleidingen voor de meest gebruikte software om Identity Provider-systemen (IdP) te koppelen aan SURFconext. Ook vind je hier een handleiding over het vormgeven van de login pagina van je Identity Provider.

  • No labels