Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2019

Juli 4, 2019

UKB session on community building

Presentations:


21 mei 2019

Themamiddag over RDM trainingen

Presentaties deel 1: Update RDM courses per institution

Presentaties deel 2: Experiences with online courses

2018

4 december 2018

Themamiddag over DMP templates

Presentaties:

  • Toelichting op doel en totstandkoming van de Practical Guide door Hans de Jonge, adviseur Open Science van NWO
  • Breakoutsessies: 
    1. Institutioneel template versus core requirements: hoe wordt het DMP gebruikt in de instelling?
    2. Criteria voor repositoria


2 juli 2018

Themamiddag over Metadata en Interoperabiliteit

Presentaties:


18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:


16 februari 2018

Themamiddag over AVG, Ethiek en DMP


201620152014
  • No labels