Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 juli 2015 gebruik van DigiCert. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de dienstverlening van SURFcertificaten.

 

 

 

Meer informatie

  • No labels